Our Office Bearers 2020-21

DR. LALIT MAINI

PRESIDENT

9968604324

lalit_maini@rediffmail.com

Dr ATUL VAISH

PRESIDENT ELECT

9717630516

atulvaish58@gmail.com

DR. PRADEEP BAGEJA

VICE PRESIDENT

9811118618

bagejap@gmail.com

DR. SHARAD AGARWAL

PAST PRESIDENT

9810110444

shkag@hotail.com

DR. HITESH LAL

HON. SECRETARY

9868828881

doadoffice@gmail.com

DR. RAJU VAISHYA

EDITOR

9810123331

bagejap@gmail.com

DR. R.K. MISHRA

TREASURER

9811427555

drmishrarkortho89@gmail.com

DR. BARJINDER SINGH

JOINT SECRETARY

9811516383

barjinder1968@hotmail.com

DR. VIJAY SHARMA

JOINT SECRETARY

9899502492

drvijaysharmatrauma@gmail.com

DR. ABHISHEK KASHYAP

EC CD

9716005800

drabhishekkashyap8@gmail.com

DR RAVI CHAUHAN

EC CD

9582679293

dr.ravichauhan15@gmail.com

DR HAVIND TANDON

EC SD

9811105173

drhavind@icloud.com

DR.SAMARTH MITTAL

EC SD

9013562489

samarthmittal@gmail.com

DR.MANINDER SHAH SINGH

EC WD

9810815260

manindershah@yahoo.com

DR. ANKUR SHARMA

EC WD

8800906049

ankurbondwal699@gmail.com

DR.SAMEER MEHTA

EC ND

9810515739

smr_mehta@yaho.co.in

DR. PUNIT KUMAR JAIN

EC ND

8860337212

drpkj1974@gmail.com

DR. UPENDRA PAL SINGH

EC ED

0

aishmeen3f@gmail.com>

DR. VIJAY JAIN

EC ED

9968277722

drvijayortho@gmail.com

DR. ANUJ DHINGRA

EC NCR

9810200260

dranujdhingra@gmail.com

DR. VIVEK VERMA

EC NCR

7838846089

docvivekverma@gmail.com

DR.SHASHANK MISHRA

EC co opt

9899961606

shashank_surya@hotmail.com

DR. AMIT SHARMA

EC co opt

0

dramite31@gmail.com

DR Anil Arora

President Elect

9650100400

aakneehip@gmail.com.