past presidents

Presidents of Delhi Orthopaedic Association
Year President Year President
Year 1978 Dr.RP Chakravarty Year 2001 Dr.Brig J Sikdar
Year 1979 Dr.RP Chakravarty Year 2002 Dr.Sishir Rastogi
Year 1980 Lt.Gen.Dr.DC Sachdev Year 2003 Col. Dr.BK Singh
Year 1981 Dr.GK Vishwakarma Year 2004 Dr.AK Khare
Year 1982 Dr.Krishnamohan Year 2005 Dr.Shekhar Agarwal
Year 1983 Dr.VK Kharbanda Dr.PP Kotwal Dr.Sudhir Kapoor
Year 1984 Dr.GC Das Year 2007 Dr.Anil Jain
Year 1985 Dr.Amitabha Sural Year 2008 Dr.Sudhir Kapoor
Year 1986 Dr.JS Makhani Year 2009 Dr.Anil Dhal
Year 1987 Brig. Dr. AS Chahal Year 2010 Dr.SKS Marya
Year 1988 Dr.SS Yadav Year 2011 Dr.Vikram Dogra
Year 1989 Dr.PK Dave Year 2012 Dr.Rajesh Malhotra
Year 1990 Maj.Gen.CL Piplani Year 2013 Dr.Yash Gulati
Year 1991 Dr.Arun Goel Year 2014 Dr..' Maheshwari
Year 1992 Dr.VL Kochar Year 2015 Dr.Anmol Maria
Year 1993 Dr.M Farooque Year 2016 Dr.Rajiv Jain
Year 1994 Dr.BK Dhaon Year 2017 Dr.Mukesh Kalra
Year 1995 Dr.SP Mandal Year 2018 Dr.Ramesh Kumar
Year 1996 Dr.Surya Bhan Year 2019 Dr.Dhananjay Gupta
Year 1997 Dr.Sudhir Kumar    
Year 1998 Lt Gen.Dr.JS Khurana    
Year 1999 Dr.NC Gupta    
Year 2000 Dr.KS Rao    
Year President Treasurer Editor Annual Meet
2010 Dr.SKS Marya Dr.Lalit Maini Dr.Lalit Maini ISIC
2011 Dr.Vikram Dogra Dr.Lalit Maini Dr.Lalit Maini JAIPUR GOLDEN
2012 Dr.Rajesh Malhotra Dr.Lalit Maini Dr.Lalit Maini EDOA
2013 Dr.Yash Gulati Dr.Hemant Sharma Dr.Lalit Maini APOLLO(CGO)
2014 Dr.J Maheshwari Dr.Hemant Sharma Dr.Lalit Maini MAMC
2015 Dr.Anmol Maria Dr.Hemant Sharma Dr.Lalit Maini VMMC
2016 Dr.Rajiv Jain Dr.Hemant Sharma Dr.Hitesh Lal ISIC(MERIDEAN)
2017 Dr.Mukesh Kalra Dr.Hemant Sharma Dr.Hitesh Lal RML
2018 Dr.Ramesh Kumar Dr.Hemant Sharma Dr.Hitesh Lal AIIMS